Grudzień 9, 2015

Regulamin zawodów

win4(2)

VIII Mistrzostwa Świata Braci Górniczej w narciarstwie alpejskim i snowboardzie

REGULAMIN

1. Cel zawodów

Celem zawodów jest integracja środowiska górniczego oraz popularyzacja narciarstwa i snowboardu.

2. Organizator, termin i miejsce zawodów, zgłoszenia, opłaty startowe

ORGANIZATOR: KOMITET ORGANIZACYJNY  VIII MŚBG
TERMIN: 08 – 09.03.2024r.

MIEJSCE:

Kolej Gondolowa
Jaworzyna Krynicka

ROZPOCZĘCIE ZAWODÓW: godz. 10:15
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW: godz. 19:00

ZGŁOSZENIA: do dnia 09.02.2024r.
ZGŁOSZENIA INDYWIDUALNE: przez Formularz Zgłoszeniowy – Zgłoszenia indywidualne
ZGŁOSZENIA FIRM: przez Formularz Zgłoszeniowy – Zgłoszenia firm

OPŁATA STARTOWA: 350 PLN brutto ( z VAT ) – płatne przelewem  na konto nr  76 1020 3466 0000 9102 0002 3861
Wpłatę należy uiścić w terminie do 09 lutego 2024r.

3. Prawo startu, grupy startowe

Uczestnikami zawodów mogą być osoby pełnoletnie posiadające:
1. Przynależność do Stanu Górniczego,
2. Stan zdrowia pozwalający na start w zawodach,
3. Zgłoszenie udziału w zawodach i opłatę startową,
4. Ubezpieczenie od NW i NNW.

Z chwilą rejestracji w Biurze Zawodów – Uczestnicy oświadczają, że akceptują REGULAMIN oraz, że ich stan zdrowia pozwala na udział w zawodach VII Mistrzostw Świata Braci Górniczej w Narciarstwie i Snowboardzie, w dniu 08-09 marca 2024r.

GRUPY STARTOWE

 • NARCIARSTWO ZJAZDOWE

  • KOBIETY
   • KOBIETY – KATEGORIA OPEN (roczniki do 1998)
   • ŻONA GÓRNIKA – KATEGORIA OPEN
  • MĘŻCZYŹNI
   • GRUPA I – ROCZNIKI DO 1955
   • GRUPA II – ROCZNIKI 1956-1967
   • GRUPA III – ROCZNIKI 1968-1980
   • GRUPA IV – ROCZNIKI 1981-2000
  • RYWALIZACJA FIRM – KATEGORIA OPEN
 • SNOWBOARD

  • KOBIETY I MĘŻCZYŹNI – KATEGORIA OPEN

Kolejność startu: Kobiety, Mężczyźni.
Numery startowe – drogą losowania w grupach.
Pierwszy i drugi przejazd – wg numerów grup i numerów startowych (narastająco).

Zgłoszenia firm do rywalizacji firm w narciarstwie zjazdowym są możliwe tylko po wypełnieniu zgłoszeń indywidualnych obu zawodników.
Z jednej firmy jest przyjmowane tylko jedno zgłoszenie.

4. Sposób przeprowadzenia zawodów

Organizator powołuje Komisję Sędziowską. Komisja Sędziowska ma głos ostateczny we wszystkich kwestiach sportowych związanych z zawodami, w tym także ma prawo rozstrzygać spory oraz wszelkie protesty.
Klasyfikacja indywidualna – Zawody będą rozegrane w slalomie gigancie  w dwóch przejazdach. Do końcowej klasyfikacji w grupach wiekowych kobiet i mężczyzn będzie brany lepszy czas z dwóch przejazdów.
Rywalizacja firm – Do końcowej klasyfikacji firm brana będzie suma lepszych czasów z dwóch przejazdów slalomu giganta – dwóch reprezentantów jednej firmy, zgłoszonych przed zawodami.

5. Nagrody i dyplomy

Nagrody rzeczowe w poszczególnych grupach funduje organizator w zależności od możliwości finansowych.
Nagrody i dyplomy przyznawane są do trzeciego miejsca.

6. Oglądanie trasy
Dnia 09.03.2024r. – 9:00-9:30 – może odbywać się ześlizgiem obok trasy lub podchodzeniem od dołu trasy.

7. Postanowienia końcowe

Prawo interpretacji regulaminu w zakresie przeprowadzanych zawodów należy do organizatora.