Grudzień 9, 2015

Regulamin zawodów

win4(2)

Regulamin V. Mistrzostw Świata Braci Górniczej w narciarstwie alpejskim i snowboardzie

1. Cel zawodów

Celem zawodów jest integracja środowiska górniczego oraz popularyzacja narciarstwa i snowboardu.

2. Organizator, termin i miejsce zawodów, zgłoszenia, opłaty startowe

ORGANIZATOR: KOMITET ORGANIZACYJNY  V MŚBG
TERMIN: 28.02 – 01.03.2020r.

MIEJSCE: Ośrodek Narciarski Czorsztyn-Ski Kluszkowce
ROZPOCZĘCIE ZAWODÓW: godz. 9:00
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW: godz. 19:00 – Mizerna Pensjonat „Wolski”

ZGŁOSZENIA: do dnia 01.02.2020r.
ZGŁOSZENIA INDYWIDUALNE: przez Formularz Zgłoszeniowy – Zgłoszenia indywidualne
ZGŁOSZENIA FIRM: przez Formularz Zgłoszeniowy – Zgłoszenia firm

OPŁATA STARTOWA: 150 PLN netto (+ VAT 23%) – płatne przelewem na konto

3. Prawo startu, grupy startowe

Uczestnikami zawodów mogą być osoby pełnoletnie posiadające:
1. Przynależność do Stanu Górniczego,
2. Stan zdrowia pozwalający na start w zawodach,
3. Zgłoszenie udziału w zawodach i opłatę startową,
4. Ubezpieczenie od NW i NNW.

Z chwilą rejestracji w Biurze Zawodów – Uczestnicy oświadczają, że akceptują Regulamin oraz, że ich stan zdrowia pozwala na udział w zawodach V-tych Mistrzostw Świata Braci Górniczej w Narciarstwie i Snowboardzie, w dniu 28-29 lutego 2020r.

GRUPY STARTOWE

 • NARCIARSTWO ZJAZDOWE

  • KOBIETY
   • GRUPA I – ROCZNIKI do 1980
   • GRUPA II – ROCZNIKI 1981-1990
   • ŻONA GÓRNIKA – KATEGORIA OPEN
  • MĘŻCZYŹNI
   • GRUPA I – ROCZNIKI DO 1949
   • GRUPA II – ROCZNIKI 1950-1960
   • GRUPA III – ROCZNIKI 1961-1971
   • GRUPA IV – ROCZNIKI 1972-1982
   • GRUPA V – ROCZNIKI 1983-1996
  • RYWALIZACJA FIRM – KATEGORIA OPEN
 • SNOWBOARD

  • KOBIETY I MĘŻCZYŹNI – KATEGORIA OPEN

Kolejność startu: Kobiety, Mężczyźni.
Numery startowe – drogą losowania w grupach.
Pierwszy przejazd – wg numerów grup i numerów startowych (narastająco).
Drugi przejazd – w odwrotnej kolejności w grupach.

Zgłoszenia firm do rywalizacji firm w narciarstwie zjazdowym są możliwe tylko po wypełnieniu zgłoszeń indywidualnych obu zawodników.
Z jednej firmy jest przyjmowane tylko jedno zgłoszenie.

4. Sposób przeprowadzenia zawodów

Organizator powołuje Komisję Sędziowską. Komisja Sędziowska ma głos ostateczny we wszystkich kwestiach sportowych związanych z zawodami, w tym także ma prawo rozstrzygać spory oraz wszelkie protesty.
Klasyfikacja indywidualna – Zawody będą rozegrane w slalomie gigancie i slalomie w dwóch lub w jednym przejeździe. Do końcowej klasyfikacji w grupach wiekowych kobiet i mężczyzn brana będzie suma lepszych czasów z dwóch lub jednego przejazdu slalomu giganta i slalomu.
Rywalizacja firm – Do końcowej klasyfikacji firm brana będzie suma lepszych czasów z dwóch lub jednego przejazdu slalomu giganta i slalomu dwóch reprezentantów jednej firmy, zgłoszonych przed zawodami.

5. Nagrody i dyplomy

Nagrody rzeczowe w poszczególnych grupach funduje organizator w zależności od możliwości finansowych.
Nagrody i dyplomy przyznawane są do trzeciego miejsca.

6. Oglądanie trasy
Dnia 29.02.2020r. – 8:30-9:00 – może odbywać się ześlizgiem obok trasy lub podchodzeniem od dołu trasy.

7. Postanowienia końcowe

Prawo interpretacji regulaminu w zakresie przeprowadzanych zawodów należy do organizatora.