26 lutego, 2016

Opłata startowa

hand132Opłaty startowe przyjmowane są do dnia 02 marca 2016 r. do godz. 15:00

 

Opłata startowa: 100 PLN netto (+ VAT 23%)
płatne na konto nr: 76 1020 3466 0000 9102 0002 3861
Tytuł przelewu: „Opłata startowa – Nazwisko i Imię uczestnika”

Zgłoszenie uczestnictwa przyjmowane są po wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego oraz dokonaniu Opłaty startowej.

Osoby, uczestniczące w imprezie, a nie biorące bezpośredniego udziału w zawodach, również uiszczają opłatę startową.

 

Opłata obejmuje udział w Mistrzostwach: trening, zawody, a także atrakcje pozanarciarskie i imprezy towarzyszące.